Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Ctenolabrus rupestris

Beskrivelse:
Bergnebb, også kalt stinte, hører til leppefiskfamilien og har en lang sammenhengende ryggfinne. Leppene er kraftige og fargen er enten brun med ulike sjatteringer eller rød. Buken er lysere og arten har en tydelig svart flekk i overkant av halerota. Noen fisker har også en svart flekk forrest på ryggfinnen. I gytetiden får hannen røde prikker under sidelinjen på forkroppen mens hunnen får mørke striper på bukens sider. Bergnebb kan bli opptil 20 cm, men er sjelden over 10 cm. Den trives på algerik bunn på grunt vann og ned til ca. 160 m. Bergnebb spiser rur, små krepsdyr og muslinger. Fisken er lite sky og vanlig rundt bryggestolper og langs svaberg. Fisken fås ofte på kroken når man ligger på bryggekanten og fisker. Bergnebb brukes i dag som «pusse-fisk» i oppdrettsanlegg hvor den plukker parasitter fra laksens hud.