Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt
Illustrasjon: Stein Mortensen
Gjenbruk ikke tillatt

Trachinus draco

Beskrivelse:
Fjesing er en fisk som har giftige pigger og det er derfor viktig å være oppmerksom på denne arten. Fjesingen blir ca. 30 til 40 cm lang og har en grønlig gyllen farge og brungrønne striper. Kroppen er langstrakt og flattrykt fra sidene. Hodet er kraftig, munnen har underbitt og øynene sitter høyt, og ofte tett sammen. Den fremste ryggfinnen består av noen spesielt kraftige piggstråler. På gjellelokket finnes også en spiss pigg. Det er denne piggen sammen med de to fremste ryggfinnestrålene som gir de kraftige stikkene. Det er fort gjort å bli stukket av fjesing når den håndteres, eller når man tilfeldig tråkker på den mens den ligger skjult i sanden. Videre informasjon om symptomer, førstehjelp og informasjon om når lege skal kontaktes finnes på Giftinformasjonens hjemmesider. Man kan også ringe Giftinformasjonen for veiledning.

Fjesing er en bunnfisk som vanligvis lever på 5 til 150 m dyp men kan av og til oppholde seg på sandbunn på helt grunt vann. Fjesingen spiser småfisker, mark, reker, småkrabber og andre krepsdyr. Fjesingen er nattaktiv.