Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Melanogrammus aeglefinus

Beskrivelse:
Hysen, også kalt kolje, tilhører torske-familien og har tre ryggfinner og to gattfinner bak tarmåpningen (gattåpningen). Hysa er mørk/gråfiolett over ryggen, sølvgrå på sidene og hvit i buken.   Den er lett å kjenne igjen på den karakteristiske sorte flekken mellom brystfinnen og fremre ryggfinne. Det kan se ut som om noen har tatt på fisken med en sotet tommelfinger. Hysa har et tydelig overbitt, liten munn og et kort skjegg (skjeggtråd) under haka. Den fremre ryggfinnen er høy og spiss. Hysa kan bli opptil 1,1 m og 19 kg. Den lever langs bunnen fra 40 m og ned til ca. 300 m dyp og spiser små fisker, rogn, små blekkspruter og bunndyr (f. eks sjøstjerner, krepsdyr, snegler, muslinger og mark). Hysa er en god matfisk.