Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Eutrigla gurnardus

Beskrivelse:
Knurren har et høyt og bredt panne/nese-parti og benknuter langs sidelinjen og ved basis av ryggfinnen. Den har ofte en smal, hvit stripe på siden og brystfinnen er kortere enn bukfinnen og når ikke frem til forkanten av gattfinnen. Knurrens brystfinner har også 3 frie stråler forrest. Disse fungerer som sanseorgan og som «føtter» når knurren «går» langs bunnen. Kroppen til knurren smalner mot halen. Knurren kan bli opptil 45 cm og 1,2 kg og den kan lage en knurrende lyd ved vibrasjoner i svømmeblæren. Knurr holder til på bløt og blandet bunn fra fjæra (10 – 50 m) og sjeldnere ned til ca. 150 m dyp. Den kan imidlertid, særlig om natten, svømme som stim i de øvre vannlag. Knurren spiser små krepsdyr og småfisker.