Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Hippoglossoides hippoglossus

Beskrivelse:
Kveite, som også kalles hellefisk, tilhører flyndrefamilien og har som andre flyndrer den karakteristiske usymmetriske flattrykte kroppsformen og skjeve munnen. Øynene sitter på oversiden av fisken, også kalt øyesiden, mens undersiden kalles blindsiden. Til å være flyndre er kveita nokså langstrakt. På øyesiden har den varierende brunfarger mens blindsiden er hvit. Sidelinja til kveita går i en tydelig bue over fiskens brystfinne. Kveita svømmer både ved bunnen og i de frie vannmasser og er en rovfisk som jager blekkspruter, torsk, hyse, uer, sild, lodde, skate, reker og andre krepsdyr. Som ung holder kveita til på grunnere vann, mens de større eksemplarene går ned til 300-2000 m dyp. Selv om kveita sjelden er over to meter har man fisket eksemplarer som er opptil 3,65 m og 266 kg. Kveita vokser relativt raskt og hunnen er større enn hannen. Den er en meget god svømmer men kan også grave seg ned i sand-, leir- og grusbunn. Kveita er en velsmakende matfisk. Det er imidlertid satt opp minstemål for fangst og den er periodevis fredet.