Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt
Illustrasjon: Stein Mortensen
Gjenbruk ikke tillatt

Scomber scombrus

Beskrivelse:
Makrellen har en kropp med et rundt tverrsnitt, to ryggfinner og en gattfinne. Fisken er relativt lang, slank og muskuløs, og har 5-7 småfinner på haleroten bak rygg- og gattfinnen. Hodet er tilspisset og halefinnen er dypt kløyvd. Fisken er grønn/blå/lilla-aktig over ryggen med karakteristiske tverrgående zebra striper, mens buksiden er lys. Makrellen mangler svømmeblære. Den har et høyt oksygenbehov som den tilfredsstiller ved å svømme hurtig med åpen munn og sprikende gjellelokk. Makrellen svømmer i stim i de frie vannmasser. Om sommeren holder den til i de øvre vannlag, mens den om vinteren oppholder seg på 200-250 m dyp. Makrellen er fetest om høsten mens den om vinteren tar til seg lite næring. Makrellen kan bli opptil 66 cm og 3,5 kg, men er sjelden mer enn 1,8 kg. Makrellen spiser krepsdyr, fiskeyngel, sild og brisling. Ung småmakrell kalles også pir eller spir. Makrell er en god matfisk og spises både kokt, stekt, røkt eller som hermetikk.