Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Salmo trutta

Beskrivelse:
Ørret, også kalt aure, har to ryggfinner hvorav den andre mangler beinstråler og kalles fettfinne.  Ørreten tilhører laksefamilien og selv om all ørret tilhører samme art snakker vi gjerne om innsjøørret, bekkeørret og sjøørret. Ørret er svært variable i størrelse, form og farge. Innsjøørret og sjøørret er nokså like men den førstnevnte lever hele livet i ferskvann. Sjøørreten vandrer i perioder i havet på næringsvandring, spesielt i fjorder og langs kysten, men lever som ung i bekker og elver. Ørreten likner ganske mye på laks som liten. Som voksen i sjøen er den er sølvblank med sorte flekker. Sammenliknet med laks er sjøørreten tykkere og har flere mørke flekker på gjellelokk, ryggfinne og kropp, særlig under sidelinjen. Ørreten har også noe tykkere halerot enn laksen. Bekkeørreten skiller seg fra innsjøørret og sjøørret ved at den aldri er sølvblank, men har en mørkegrønn eller gulaktig glans. Bekkeørreten lever hele livet i rennende vann og blir sjelden over 15-20 cm 200 g. Innsjøørret kan bli opptil 20 kg mens sjøørreten ca. 12 kg i norske farvann. Alle typer av ørret gyter bare i ferskvann. Føden er fisker, insekter, snegler, muslinger og krepsdyr, alt etter hvor ørreten lever. Ørreten er en ettertraktet matfisk med velsmakende oransje/rosa kjøtt. Den spises fersk, kokt eller stekt, røkt, raket og gravet.