Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Raniceps raninus

Beskrivelse:
Paddetorsk tilhører torske-familien og ser ut som en blanding mellom en torsk og et rumpetroll. Fisken er mørk brun-sort med hvit munn- og hvite gjellehuler. Ryggfinnen, gattfinnen og halefinnen kan ha en smal hvit ytterkant. Skjegget (skjeggtråden) er relativt lite og hodet er bredt og litt flattrykt. Paddetorsken kan bli opptil 30 cm og holder til på tangbevokst steinbunn fra fjæresonen og ned til dyp på ca. 100 m. Fisken er vanlig på meget grunt vann i skyggen under brygger og steiner. Paddetorsk spiser krepsdyr, muslinger, børstemark, sjøstjerner og småfisk. Fisken har ingen matverdi.