Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Squalus acanthias

Beskrivelse:
Pigghå er en relativt liten type hai som tilhører håfamilien. Pigghåen har to ryggfinner som begge har en pigg i forkant. Vær forsiktig ved en eventuell håndtering av denne fisken da piggene inneholder en gift som kan gi smertefulle sår. Behandling, symptomer og informasjon om når lege skal kontaktes etter stikk er det samme som for fjesing og finnes på Giftinformasjonen sine hjemmesider. Man kan også ringe Giftinformasjonen for veiledning.

Pigghåen kan ellers beskrives som slank og langstrakt med en gråsvart overside og lys buk. Over ryggen har fisken hvite prikker og snuten er relativt butt. Halefinnen er skjev med en øvre del som stikker mer ut enn den nedre delen. Hunnen blir størst og kan bli opptil 1,2 m og 9 kg. Hannen kan bli 0,9 m og ca. 7 kg. Pigghåen er den mest tallrike haien i våre farvann og den er vanlig langs hele norskekysten. Den vandrer stadig og lever i stimer på opptil flere tusen individer. Bestanden totalt sett er imidlertid truet og fiske etter pigghå er forbudt i norske farvann. Pigghåen lever på dybder fra ca. 10 til 200 m, men er påvist ned til 950 m. Føden er all slags småfisker, maneter, børstemark, krabber, reker og blekkspruter