Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt
Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt
Illustrasjon: Stein Mortensen
Gjenbruk ikke tillatt

Labrus bimaculatus

Beskrivelse:
Rødnebb/blåstål hører til leppefiskfamilien og har en lang sammenhengende ryggfinne. Hodet er langstrakt og leppene kraftige. Rødnebb/blåstål er hermafroditt og de fleste lever først som hunn, rødnebb, og så som hann, blåstål (sekundære hanner). De er imidlertid så ulike at de lenge ble ansett som to forskjellige arter. Rødnebb er rød med sorte og hvite flekker på bakre del av ryggen og fremre del av halen. Blåstål er brun/rød med kraftige blå marmoreringer. Noen individer blir imidlertid født som hanner og ser ut som hunner hele livet (primære hanner). Rødnebb kan bli ca. 30 cm mens blåstål ca. 40 cm og 1 kg. Rødnebb/blåstål er en bunnfisk som lever fra fjæra og ned til ca. 200 m dyp. Fisken er meget vanlig rundt bryggestolper og fås ofte på kroken når man ligger på bryggekanten og fisker. Hunnen legger eggene i et reir av alger mens hannen vokter dem inntil de klekkes. Rødnebb/blåstål spiser rur, snegler og muslinger.