Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Pleuronectes platessa

Beskrivelse:
Rødspetta tilhører flyndrefamilien og har som andre flyndrer den karakteristiske usymmetriske flattrykte kroppsformen og skjeve munnen. Øynene sitter på oversiden av fisken, også kalt øyesiden, mens undersiden kalles blindsiden. På øyesiden er rødspetta lys grå/brun med tydelige rød/oransje flekker, mens den på blindsiden oftest er hvit eller blåhvit. På hodet har rødspetta en rad med 4-7 beinknuter og halefinnen har en avrundet avslutning. Rødspetta, som er en utpreget kystfisk, holder til på sand- og leir/mudder-bunn hvor den ofte graver seg litt ned. Man finner typisk rødspetta fra fjæresonen og ned til 50 m, men den kan også oppholde seg på dyp ned til ca. 250 m.  Rødspetta spiser hovedsakelig krepsdyr, muslinger og mark, men den kan også ta pigghuder og sil. Den kan bli opptil 1 m og 7 kg, men er vanligvis ikke større enn ca. 50 cm og 1 kg. Rødspetta er en populær og velsmakende matfisk. Pga. overbeskatning har det imidlertid blitt nødvendig å beskytte rødspetta ved å sette minste fangstmål og fredning.