Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt
Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Cyclopterus lumpus

Beskrivelse:
Rognkjeks/Rognkall er en fisk med høy klumpete kropp med 7 rekker av beinknuter langs buken og sidene. Fremre ryggfinne er hos eldre fisk dekket av en tykk og høy hudkam. Øynene og munnen er relativt små. Bukfinnen er omdannet til en sugeskål som gjør fisken i stand til å freste seg til underlaget. Hos denne arten er det hunnen som kalles rongnkjeks mens hannen kalles rognkall. De kan bli henholdsvis 63 og 55 cm lange. I gyteperioden er hannen spesielt lett å se da den blir rødlig i buken. Hunnen legger eggene i klumper som igjen voktes av hannen inntil de klekker ca 2 mnd senere. Fisken holder til i de frie vannmasser og langs bunnen på dyp ned til 350 m. Rognkjeksen spiser krepsdyr, maneter, mark, blekksprut og småfisker. Den brukes også som pussefisk i oppdrettsanlegg der den spiser lakselus. Rognen til rognkjeksen brukes som kaviar.