Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Clupea harengus

Beskrivelse:
Sild likner på brisling men er større og mangler kjølen av sagtakkede skjell under buken og på bukfinnen. Fargen er sølvaktig og silden blir også kalt «havets sølv» både pga. utseende og dens økonomiske betydning. Sildens kropp er nokså langstrakt og sammentrykket fra sidene. Den har nokså store øyne og et tydelig underbitt. Halefinnen er stor og kløftet og fiskens fiskeskjell faller lett av. Silden er oftest fra 25 til 37 cm lang men kan bli opptil 49 cm. Det finnes mange ulike bestander av sild som har ulik størrelse, ulikt antall ryggvirvler og finnestråler, ulik gytetid, gytevandringer og gytested. Silden oppholder seg i de frie vannmassene fra overflaten og ned til ca. 250 m. Næringsgrunnlaget er planktoniske krepsdyr, fiskeyngel, mark og vingesnegler. Silda går i stim og stimene kan ofte være utrolig store. En stim kan for eksempel inneholde 500 millioner individ og har da en utbredelse på mer enn en mil lang og et par km bred. Silda er en god matfisk.