Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Entelurus aequoreus

Beskrivelse:
Stor havnål tilhører nålefiskfamilien og har som andre nålefisker en langstrakt meget smal kropp og en lang snute med en liten munn i enden. Hodet til nålefiskene kan minne om hodet til en hest og ryggfinnen, som er relativt kort i forhold til resten av kroppen, sitter midt på ryggen. På grunn av sin kroppsform og ofte skrå eller opprettede holdning er nålefiskene godt kamuflert når de oppholder seg mellom tangstilker, ålegress, tang eller tare. Nålefisker kan bevege seg forlengs og baklengs. Hos stor havnål mangler buk-, bryst-, og gattfinner, og halefinnen er sterkt redusert. Stor havnål er gul til olivenbrun og har smale lyseblå bånd på tvers. Hodet har røde tegninger. Små eksemplarer kan ha hvite, istedenfor lyseblå, bånd. Stor havnål kan bli opptil 61 cm lang og lever fra ca. 5 m dybde ned til 100 m. Fisken spiser krepsdyr, små bløtdyr og fiskeyngel. Yngelpleien hos nålefisker er spesiell ved at hannen bærer de befruktede eggene på magen. Hos stor havnål bæres eggene i ca 4 uker.