Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Gobiusculus flavescens

Beskrivelse:
Tangkutling tilhører kutlingfamilien og er en av 11 kutling-arter i norske farvann. Tangkutlingen er å finne fra fjæra og ned til ca. 20 m dyp. Den har to ryggfinner og en gattfinne. Gattfinnen er ca. like lang som andre ryggfinne og sitter rett ovenfor denne. Den første ryggfinnen har 7 stråler. Bukfinnene er sammenvokste og sammen med en hudfold danner de en trakt som fungerer som en svak sugeskål. Fiskens farge er gulbrun til svartbrun med lys buk. Ved roten av halen har tangkutlingen en karakteristisk svart flekk med gul ring. Hannen får en metallblå glans i gytetiden. Kroppens form er rund og avlang med avsmalning mot halen. Tangkutlingen kan bli inntil 6,5 cm lang. Fiskens lepper er tykke og føden er dyreplankton. Den oppholder seg oftest der hvor det er brunalger eller ålegress og danner ofte små stimer.