Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Pholis gunnellus

Beskrivelse:
Tangsprell er liten og har en åleformet langstrakt kropp som ser sammentrykt ut fra sidene. Hodet er lite og rundt med tykke lepper. Tangsprellen har en ryggfinne, en gattfinne samt noen meget reduserte bukfinner rett under brystfinnene. Ryggfinnen er meget lang, ca. dobbelt så lang som gattfinnen, og strekker seg nesten fra nakken til halefinnen. Langs overgangen mellom ryggen og ryggfinnen har tangsprellen 9-13 karakteristiske svarte flekker omgitt av lyse ringer. Fargen er ellers stort sett brun/grå marmorert. Tangsprellen kan bli inntil 25 cm lang.  Den lever på hard bunn i fjæra mellom tang og tare, men kan også finnes ned til dyp på ca. 110 m. Eggene legges som en klump og tangsprellhunnen kveiler seg rundt eggene for å beskytte dem. Tangsprellens føde er små bunndyr som for eksempel børstemark og krepsdyr samt mindre muslinger og fiskeegg. Navnet tangsprell har arten trolig fått ettersom den kan bli liggende igjen i tangvaser ved fjære sjø og overleve her til neste flo.