Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt
Illustrasjon: Stein Mortensen
Gjenbruk ikke tillatt

Gadus morhua

Beskrivelse:
Torsken tilhører torske-familien og har tre ryggfinner og to gattfinner bak tarmåpningen (gattåpningen). Den har en langstrakt kropp men kan ha en relativt tykk mage. Under haka har torsken en karakteristisk utvekst som vi kaller skjegg (skjeggtråd). Torskens farge varierer etter leveområde og den kan være brun, grå, grågul, rødaktig eller olivengrønn over ryggpartiet og lysere på undersiden. Ryggsiden kan ha små mørkere flekker (marmorering) og langs sidene har den en sidelinje som er buet over brystfinnen. Torsken har svakt overbitt. Man finner torsken både på grunt vann og ned til dyp på 600 meter. Der oppholder den seg både langs bunnen og i de frie vannmassene.  Torsken kan bli opptil 1,8 m og veie over 55 kg. Vi har to hovedtyper av torsk, den relativt stasjonære kysttorsken (også kalt taretorsk) og den vandrende skreien (også kalt havtorsk eller loddetorsk). Torsk spiser for det meste fisk, men tar også muslinger, krepsdyr, børstemark, slangestjerner og andre bunnlevende dyr. Torsken er en av våre vanligste matfisker og har et velsmakende fast hvitt kjøtt.