Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Myoxocephalus scorpius

Beskrivelse:
Vanlig ulke, også kalt marulk, kjennetegnes ved å ha et stort flattrykt hode med torner og knuter på. Vanlig ulke har to pigger på forgjellelokket og den lengste når ikke forbi gjellelokket. Vanlig ulke har også pigger på begge ryggfinnene. Sidelinjen til vanlig ulke mangler pigger men kan ha små ru benplater. Kroppen er rund og smalner av mot halen. Vanlig ulke kan bli opptil 40 cm og lever vanligvis på grunt vann (0-25 m) på tangbevokst grunn. Her ligger den godt kamuflert bak stein og tang og lurer på byttet som kan være fisk, krepsdyr og børstemark. Fargene går i mørkebrunt eller grønnbrunt med et noe lysere buk parti. I gyteperioden har hannen rød buk med hvite flekker mens hunnen har en rød-gul buk. Eggene legges i klumper og voktes av hannen i 4 til 12 uker før de klekkes. Sportsfiskere kan høre at ulken kan lage en knurrende lyd (sammentrekninger i svømmeblæren) når den tas opp av vannet.