Les mer

Tekst: Irene Stranden Løvdal

Foto: Erling Svensen

Illustrasjoner: Stein Mortensen

BakgrunnsbildeGreg Nerantzakis – unsplash.com

Bakgrunnslitteratur:
Campbell, A. C., Gjermundsen, B., Gjermundsen, I., Rueness, M., Nicholls, J., & Ruenes, M. (1977). Planter og dyr i grunne farvann. Oslo: Gyldendal.
Giftinformasjonen. (s. a.). Hentet fra https://helsenorge.no/Giftinformasjon
Miljølære. (s.a.). Hentet fra https://www.miljolare.no
Mortensen, S., & Svensen, E. (2013). Livet i fjæra. Oslo: Kom forlag.
Pethon, P., & Nyström, B. O. (1998). Aschehougs store fiskebok : Norges fisker i farger (4. rev. utg. ed.). Oslo: Aschehoug.
Pethon, P., Sundhell, P. T., & Fekjan, J. (1989). Naturen i farger : fisker. Oslo: Aschehoug.
Røise, H., & Anthon, H. (1978). Fiskene i farger (5. utg. ed.). Oslo: Aschehoug.
Store-norske-leksikon. (s.a). Hentet fra https://snl.no/

debugOverlay